www.hejna-j.cz

Našim cílem je minimalizovat

                      Vaše náklady při realizaci zakázek.

 

 

Pneumatické systémy pro dopravu médií

 

    Pneumatického principu lze úspěšně využít při přečerpávání odpadních vod. Tento systém můžeme s výhodou využít i v kombinaci s podtlakovou nebo tlakovou kanalizací. Použití je vhodné zejména u dlouhých výtlaků  potrubí, menším dopravovaném množství a velkém převýšení čerpání.Výhodou je jednoduchá pokládka potrubí bez použití kalníků a vzdušníků. Další z výhod je provzdušnění dopravovaných splašků a možnost vyprázdnění potrubí výtlaku.

 

   Zkušenosti z montáže, instalace a provozování alternativních systémů odkanalizování se snažíme aplikovat a využít při rekonstrukcí stávajících technologií nebo pří realizaci nových zakázek.

   

 

 

 

 

Provádíme dodávku a montáž:

čerpadel, vývěv, ATStanic, ČOV, přečerpávací stanice odpadních vod, potrubní rozvody a inženýrské sítě.

více zde

 

V oboru podtlakové kanalizace máme dlouholeté zkušenosti jak s realizací tak s provozem a údržbou.

více zde

 

Přečerpání odpadních vod od jednotlivých nemovitostí je možné dvěma způsoby:

více zde

 

Pneumatického principu lze úspěšně využít při přečerpávání odpadních vod.

více zde

 

Zámečnické a montážní práce, výroba strojních součástí, ocelových konstrukcí.

více zde

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Vítáme  Vás na stránkách firmy Jiří Hejna – dodavatele strojírenských a vodohospodářských technologických zařízení

Hejna Jiří   Brozánky 49 - 400 02 Ústí nad Labem   tel/fax. 475 215 176  E-mail hejna.jiri@quick.cz