www.hejna-j.cz

Našim cílem je minimalizovat

                          Vaše náklady při realizaci zakázek.

 

 

Reference realizovaných staveb – 2005/2008.

Strojírenství a vodní hospodářství

 

 

Investor

 

Název akce/Realizace       

Foto

 

GTX Most

 

Dodávka a montáž tankoviště surovin pro výrobní linky  - ve spolupráci s f.  Del, Proneo./01.-04.2005.        

Foto

 

GTX Most

 

Přesun výrobních linek z f. Gumotex Břeclav do f. GTX Most včetně rekonstrukce a uvedení do provozu.

Provedeno ve spolupráci s f. Del, Proneo./04.2005-05.2006

Foto

 

Město Pečky

 

Čerpací stanice odpadních vod pro 45 RD./06.2005

Foto

 

EL. Prunéřov

 

Rekonstrukce a oprava výměníku a potrubí DN800 chladící věže ve spolupráci s f. Proneo, Stabaservis./09.-11.2005.

Foto

 

Obec Hořátev

 

Rekonstrukce podtlakové stanice./04.2006

Foto

 

Obec Dobřichov

 

Čerpací stanice odpadních vod ČS 02./06.2006.

Foto

 

Obec Dobřichov

 

Vystrojení armaturní šachty - Indukční průtokoměr./07.2006

Foto

 

Lybar a.s

 

Dodávka a montáž kompresorové stanice včetně potrubních   rozvodů ve spolupráci s f. Proneo./05.-07.2006.

Foto

 

Obec Hořátev

 

Rozšíření podtlakové kanalizace a montáž vodovodu -   dodávka včetně zemních prací./08.–11.2006

Foto

 

p. M.Fukala/Hořátev

 

Přípojka podtlakové kanalizace včetně šachty, gravitačního  svodu a zemních prací./10.2006.

Foto

 

Obec Popovičky

 

Čerpací stanice odpadních vod ČS 04./12.2006.

Foto

 

Obec Popovičky

 

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod a dodávka  nového technologického vystrojení ČS 02./12.2006.

Foto

 

Obec Hořátev

 

Úprava dálkového přenosu dat – GSM./01.2007.

Foto

 

Středočeské vodárny a.s

 

Oprava stavoznaků a obchvatů čerpadel v podtlakové stanici – Veltrusy./01.2007.

Foto

 

Obec Popovičky

 

Montáž technologie čerpací stanice odpadních vod ČS 03 do stávající ČOV./02.2007.

Foto

 

Obec Hořátev

 

Rekonstrukce a oprava 30 ks. podtlakových šachet./02.2007

Foto1, Foto2

 

 Sido/Popovičky

 

Domovní čerpací stanice odpadních vod včetně gravitační přípojky a výtlaku do stávající gravit. kanalizace./03.2007

Foto

 

p.V.Hejna/Řehlovice

 

Domovní čerpací stanice odpadních vod včetně gravitační   přípojky a výtlaku do stávající gravit. kanalizace./03.2007.

Foto

 

Obec Hořátev

 

Seřízení podtlakových ventilů na jednotlivých řadech  podtlakové kanalizace v obci Hořátev./03.2007.

Foto

 

STOA s.r.o.

 

Dodávka a montáž podtlakového potrubí pro odkanalizování   části obce Libice./04.2007.

Foto

 

GOLDBECK -

Ostrov u Stříbra

 

Automatická tlaková stanice ATS pro logistický terminál          Ostrov u Stříbra./06.2007

Foto

 

Obec Tišice

 

Dodávka a montáž podtlakového potrubí pro odkanalizován části obce Tišice-Kozly./08.-10.2007.

Foto

 

Zepris a.s.

 

Dodávka a montáž technologie čerpací stanice odpadních  vod Ledčice./11.2007.

Foto1, Foto2

 

GOLDBECK

Hradec Králové 

 

Montáž technologie 2 ks čerpacích stanic pro dešťovou kanalizaci./12.2007.

Foto

 

 

 

 

 

 

Provádíme dodávku a montáž:

čerpadel, vývěv, ATStanic, ČOV, přečerpávací stanice odpadních vod, potrubní rozvody a inženýrské sítě.

více zde

 

V oboru podtlakové kanalizace máme dlouholeté zkušenosti jak s realizací tak s provozem a údržbou.

více zde

 

Přečerpání odpadních vod od jednotlivých nemovitostí je možné dvěma způsoby.

více zde

 

Pneumatického principu lze úspěšně využít při přečerpávání odpadních vod.

více zde

 

Zámečnické a montážní práce, výroba strojních součástí, ocelových konstrukcí.

více zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vítáme  Vás na stránkách firmy Jiří Hejna – dodavatele strojírenských a vodohospodářských technologických zařízení

Hejna Jiří   Brozánky 49 - 400 02 Ústí nad Labem   tel/fax. 475 215 176  E-mail hejna.jiri@quick.cz