www.hejna-j.cz

Našim cílem je minimalizovat

                    Vaše náklady při realizaci zakázek.

 

 

Tlaková kanalizace

 

Přečerpání odpadních vod od jednotlivých nemovitostí je možné dvěma způsoby

  • Tam kde není možné přímé gravitační napojení (nevhodné spádové poměry) pro jednotlivé nemovitosti, zpravidla jde o přečerpání do výše položené gravitační kanalizace. Nutnost použití čerpadla s vyšší průchodností.

  • Odčerpávání splašků od jednotlivých nemovitostí do společného výtlačného potrubí - klasická tlaková kanalizace (utnost použití čerpadel s řezacím zařízení).

 

    V obou případech lze použít jak betonových tak plastových jímek s 1 nebo 2 instalovanými čerpadly.

 

   Domovní čerpací stanice se skládá z jímky, čerpadla, armatur a potrubí výtlaku, řídící jednotky. Součástí naší dodávky čerpací jímky je provedení propojení na potrubí nátoku (gravitace z nemovitosti), výtlaku (z pravidla PE), a el. rozvod nemovitosti.

Při řešení Vašich požadavků případně problémů s odkanalizováním (odčerpáváním spašků) Vám rádi pomůžeme.

1) Čerpadlo

2) Zpětný kulový ventil s integrovaným pojistným ventilem

3) Uzavírací ventil

4) Prostup pro elektroinstalaci

5) Potrubí  výtlaku

6) Plovákové spínače

7) Nátok splašků - gravitační přípojka

8) Plastová samonosná jímka

 

   

 

 

 

 

Provádíme dodávku a montáž:

čerpadel, vývěv, ATStanic, ČOV, přečerpávací stanice odpadních vod, potrubní rozvody a inženýrské sítě.

více zde

 

V oboru podtlakové kanalizace máme dlouholeté zkušenosti jak s realizací tak s provozem a údržbou.

více zde

 

Přečerpání odpadních vod od jednotlivých nemovitostí je možné dvěma způsoby

více zde

 

Pneumatického principu lze úspěšně využít při přečerpávání odpadních vod.

více zde

 

Zámečnické a montážní práce, výroba strojních součástí, ocelových konstrukcí.

více zde

 

 

 

 

 
 
 
 

Vítáme  Vás na stránkách firmy Jiří Hejna – dodavatele strojírenských a vodohospodářských technologických zařízení

Hejna Jiří   Brozánky 49 - 400 02 Ústí nad Labem   tel/fax. 475 215 176  E-mail hejna.jiri@quick.cz